ПРОЄКТИ ЄВРОСОЮЗУ

озробка Механічними Підприємствами ZAMPAP в Крапковицях S.A. інноваційного механізованого укладу регулювання з системою авторегулювання, спираючись на електронний вимірювальний пристрій разом з розбудовою та укомплектуванням науково-дослідного відділу (Działu B+R).

ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ

  • ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ
  • ВКЛАД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДІВ
  • 2 478 233,62 PLN
  • 1 199 839,78 PLN

ЦІЛІ ПРОЄКТУ

Метою дослідницьких дій, проведених відділом B+R у фірмі ZAMPAP S.A. є розробка інноваційного в масштабі країни, механізованого укладу регулювання з системою авторегулювання машинного одягу (сітки), котрийспирається на електронний вимірювальний пристрій.

Продукція в целюлознопаперовій галузі, а також галузі виробництва деревяних плит базується на складній технології та великій різнорідності застосовуваних машин і пристроїв, які в процесі експлуатації вимагають сервісуі ремонтів, в тому числі незапланованих простоїв, що несе за собою зростання коштів продукції та як наслідок втрату конкурентоспроможності продукту.

Проблема обмеження технічних простоїв є важливим аспектом процесу виробництва, вирішенням котрої є впровадження технічних інновацій шляхом моніторингу якості роботи пристроїв, а також розвитку автоматизації управління перебігом виробництва, спираючись на виміри багатьох технічних параметрів.

Специфічним елементом машин, що виробляють папір і дерев’яні плити в мокрій технології, є машинний одяг (сітка), котрий виконує роль носія паперового полотна або деревної маси, що виробляється, а її головним завданням є зневоднення паперової маси та консолідація полотна паперу і плит.

Машинний одяг (сітка) диференційований і його вид залежить від етапу ведення полотна. Місцевий знос або пошкодження машинного одягу пов’язано з заміною цілої секції, що вимагає простою цілої технологічної лінії. Продовження строку служби машинного одягу рішуче обмежить кількість і час технічних простоїв, а також знизить експлуатаційні та складські кошти, пов’язані зі зберіганням запасних частин.

Формуючі сита, сукна, а також сита сушильної частини, є нескінченними тканинами, що рухаються циклічно в петлях в напрямку, котрий визначає комплекс обертових валів.

З огляду на зовнішні умови машинний одяг пересувається в процесі руху в спосіб неконтрольований, поперек осі машини, що може привести до цілковитого їй зсовування поза плоскість валів, що ведуть, і ушкодження. Отримання контролю над веденням сит і сукон є можливим завдяки застосуванню укладу регуляторів швидкості руху, правильне функціонування котрих є однією з умов коректного перебігу процесу виробництва. Інноваційна і безаварійна будова укладу регулятора гарантує оптимальну швидкість руху машинного одягу в укладі ведучих валів, що безпосередньо впливає на якість продукції, зниження витрат і стабільність процесу виробництва.

Цілковита автоматизація укладу регулювання гарантує його високу працездатність і точність зміни параметрів, що залежать від перебігу процесу виробництва. На державному ринку не має виробника комплексного автоматизованого пристрою регулювання машинного одягу. До тепер та проблема залишається невирішеною.

ПЛАНОВАНИЙ ЕФЕКТ

Реалізація проєкту принесе ефект у вигляді виконання повного діючого укладу регулювання швидкості руху машинного одягу у папероробній машині та машині для виробництва дерев’яних плит.

ДОСЯГНУТИЙ ЕФЕКТ

Проєкт був реалізований повністю. В результаті закінчення науково-дослідних робіт був створений комплекснийфункціонуючий уклад регулювання швидкості пересування машинного одягу папероробної машини та машини для виробництва дерев’яних плит.