Енергетика

Теплоенергетика

Технології переробки відходів

Паперова промисловість

Технології фільтрації

ПОВНОВАЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

1. Власний персонал NDT (неруйнівний контроль) згідно з PN EN 9712 в методах VT, PT, MT, UT, LT течешукання (metoda pęcherzykowa) разом з повноваженнями до одержання напірних пристроїв 3 і 4 категорії Директиви ЄС 2014/68/EU про напірне обладнання.
2. Свідоцтво кваліфікації до виробництва напірних пристроїв згідно з Директивою 2014/68/EU про напірне обладнання.
3. Оцінка зварювального процесу згідно з EN ISO 3834.
4. Оцінка Системи Забезпечення Якості згідно з AD 2000-Markblatt HPO.
5. Повноваження UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) відділу в Ополі до модернізації парових котлів, водних котлів, напірних резервуарів, вакуумних і резервуарів низького тиску до отруйних або їдких речовин, промислових трубопроводів.
6. Сертифікат UDT про наявність повноважень до виконання ремонтів будівельних підіймачів, товарних підіймачів, підмостків рухомих, кранів, автонавантажувачів, кранів пересувних, автокранів, стаціонарних кранів, портових (портальних) кранів, талі, лебідок
7. Повноваження UDT до виробництва промислових трубопроводів, вакуумних резервуарів і резервуарів низького тиску для отруйних або їдких речовин, вакуумних резервуарів і резервуарів низького тиску до рідких і запальних речовин.
8. Сертифікація EN 1090-2 класу EXC3