OBECNIE

Specjalizujemy się we wszelkiego rodzaju obróbce, spawalnictwie, budowie kotłów, zbiorników ciśnieniowych, przenośników, konstrukcjach wsporczych. Posiadamy park maszynowy i zaplecze fachowców, którzy są w stanie sprostać wyzwaniom związanym z realizacją wymagających prac w ściśle określonym terminie.

HISTORIA

1945

Polska historia obecnego ZAMPAPU sięga końca II Wojny Światowej. Wraz z zakończeniem działań wojennych, powstała w Krapkowicach spółka "PKB". Nazwa firmy pochodziła od pierwszych liter nazwisk jej trzech współzałożycieli. "PKB" miała duży udział w powojennej odbudowie przemysłu papierniczego w Południowo-zachodniej Polsce.

1951

W 1951 roku na bazie "PKB" powstała państwowa spółka - Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach. Zakłady Remontowe zajmowały się przede wszystkim obsługą serwisową zakładów papierniczych zlokalizowanych w południowej i zachodniej części kraju oraz produkcją ciągów technologicznych i części zamiennych związanych z przemysłem papierniczym.

1960

Po okresie odbudowy zniszczeń wojennych w przemyśle papierniczym zaszła konieczność przeprowadzenia modernizacji maszyn i urządzeń papierniczych. Zakłady Remontowe w Krapkowicach udoskonaliły swój system organizacyjny w aspekcie technicznego przygotowania produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania modernizacji maszyn oraz rozpoczęcia produkcji niezbędnych urządzeń przemysłu papierniczego.

1970

Dla podkreślenia wprowadzonych zmian w dotychczasowym profilu produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w 1970 roku została wprowadzona nowa nazwa przedsiębiorstwa - Zakłady Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach. Przedsiębiorstwo zaczęło też po raz pierwszy używać skróconej nazwy ZAMPAP, oraz posługiwać się aktualnym logo (wstęga papieru).

1989

Rok 1989 rozpoczął nową kartę w historii polskiego przemysłu. Zapoczątkowanie transformacji ustrojowej brutalnie zweryfikowało polski rynek. Grupa odbiorców Zakładów Mechanicznych ZAMPAP gwałtownie zmalała, wprowadzając przedsiębiorstwo w zapaść finansową. Jednak doświadczenie, determinacja pracowników oraz przeprowadzona restrukturyzacja przedsiębiorstwa pozwoliła przetrwać trudny okres transformacji.

1998

Wraz z upływem czasu, przedsiębiorstwo dostosowało się do wolnorynkowych realiów, poprawiając swoją kondycję finansową. W 1998 roku Zakłady Mechaniczne ZAMPAP zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

2011

W roku 2011 spółka została sprywatyzowana. Ministerstwo Skarbu sprzedało większościowy pakiet akcji prywatnemu polskiemu przedsiębiorcy. Od 2011 roku firma sukcesywnie się rozwija a oferowane wysokiej jakości, specjalistyczne produkty są doceniane przez liczniejsze grono odbiorców krajowych i zagranicznych.