ZAMPAP Krapkowice Sp. z o.o.

ADRESY
SIEDZIBA

ul. Opolska 79A

47-300 Krapkowice

Polska

TELEFONY

tel. +48 77 46 61 351

fax. +48 


POCZTA

sekretariat@zampap.eu


dane spółki
NUMERY IDENTYFIKACYJNE

NIP 7560003842

REGON 531362516

KRS 0000850706

BDO 000073147

REJESTRACJA

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kap. zakł. 4.357.250,00 PLN

reprezentacja
prezes zarządu

Piotr Staszewski 

wiceprezes zarządu

Michał Łukawski

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

SEKRETARIAT

tel. +48 77 46 61 351

sekretariat@zampap.eu

DZIAŁ HANDLOWY

DYREKTOR

Mirosław Kałus

tel. +48 785 000 568

m.kalus@zampap.pl