ENERGETYKA

CIEPŁOWNICTWO

TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA ODPADÓW

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

TECHNOLOGIE FILTRACJI

UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

1. Własny personel NDT wg PN EN 9712 w metodach VT, PT, MT, UT, LT – metoda pęcherzykowa łącznie z uprawnieniami do odbioru urządzeń ciśnieniowych 3 i 4 dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE.
2. Świadectwo kwalifikacji do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/EU.
3. Ocena procesu spawalniczego zgodnie z EN ISO 3834. 
4. Ocena Systemu Zapewnienia Jakości zgodnie z AD 2000-Markblatt HPO.
5. Uprawnienia UDT oddziału w Opolu na modernizację kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych.
6. Certyfikat UDT o posiadanych uprawnieniach do wykonywania napraw dźwigów budowlanych, dźwigów towarowych, podestów ruchomych suwnic, wózków jezdniowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stałych, żurawi szynowych, wciągników, wciągarek. 
7. Uprawnienia UDT do wytwarzania rurociągów przesyłowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych niskociśnieniowych do materiałów ciekłych i zapalnych.
8. Certyfikacja EN 1090-2  w klasie EXC3.