Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach GmbH

ADRESY
SIEDZIBA

ul. Opolska 79A

47-300 Krapkowice

Polska

TELEFONY

tel. +48 77 46 61 351

fax. +48 


POCZTA

sekretariat@zampap.eu


dane spółki
NUMERY IDENTYFIKACYJNE

NIP 7560003842

REGON 531362516

KRS 0000053051

BDO 000073147

 

REJESTRACJA

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kap. zakł. 4.357.221,36 PLN

reprezentacja
prezes zarządu

Piotr Staszewski 

p.staszewski@zampap.pl

tel. +48 77 46 61 351

wiceprezes zarządu

Michał Łukawski

m.lukawski@zampap.eu

tel. +48 77 46 61 351

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

SEKRETARIAT

Mirella Kotztot

tel. +48 77 46 61 351

m.kotztot@zampap.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Sylwia Lachowicz

tel. +48 77 46 61 351

s.lachowicz@zampap.pl

DZIAŁ HANDLOWY

DYREKTOR

Mirosław Kałus

tel. +48 785 000 568

m.kalus@zampap.pl